การใส่ commment ใน excel

การใส่ commment ใน excel การใส่คอมเม้นใน excel เป็นการใส่คอมเม้นอธิบายต่าง ๆ ที่เราต้องการ เราสามารถซ่อนแสดงคอมเม้น เพิ่มลบแก้ไข ได้ตามต้องการ ในคอมเม้นจะมีชื่อที่มีตั้งต้นมาให้เราสามารถแก้ไขได้ตามต้องการ

การสร้าง Custom List สำหรับรายการที่ใช้บ่อย ๆ ใน Excel

การสร้าง Custom List สำหรับรายการที่ใช้บ่อย ๆ ใน Excel การสร้าง custom list แบบง่าย ๆ ไว้ใช้เผื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์เองซ้ำ ๆ มาดูวิธีการสร้างตามวีดีโอเลย จากวีดีโอจะเห็นว่าเราสามารถสร้าง list ของเราไว้ใช้งานได้แบบสบาย ๆ ทั้งง่ายต่อการสร้างและง่ายต่อการนำไปใช้ ทำให้งานง่ายขึ้นเยอะเลย ลองนำไปใช้กันดูครับ

การแปลงไฟล์ image เป็นไฟล์ pdf

การแปลงไฟล์ image เป็นไฟล์ pdf เรามาดูวิธีการแปลงไฟล์ image ไปเป็นไฟล์ PDF กันแบบง่าย ๆ กันครับ ในการแปลงไฟล์รูปเป็นไฟล์ PDF ที่จะกล่าวถึงนี้ จะใช้โปรแกรม ACD See ในการแปลงคับ ซึ่งแปลงได้ง่ายและหลากหลายดีครับ โดยการแปลงสามารถแปลงได้ทั้ง 3 รูปแบบคือ 1. แปลงเป็น PDF Slide Show 2. แปลงรูปภาพหลาย ๆ รูปเป็น PDF ไฟล์เดียว 3. แปลงรูปภาพแต่ละรูปเป็นไฟล์ PDF แต่ละไฟล์โดยทำครั้งเดียว ดูได้เลยตามคลิปครับ

Oracle คำสั่ง TRUNC เบื้องต้น

Oracle คำสั่ง TRUNC เบื้องต้น บทความนี้เรามาดูคำสั่งใน Oracle กันอีกซักหน่อย ซึ่งคำสั่งนั้นคือ TRUNC ครับ ในคำสั่ง TRUNC นั้นสามารถใช้ได้ทั้งตัวเลขและก็เวลาเลยครับ นั่นก็แปลว่ามันจะมีทั้งคำสั่ง TRUNC(date) และก็ TRUNC(number) มาดู Syntax กันก่อนดีกว่าครับ TRUNC(number) Syntax ของ TRUNC(number) แสดงได้ดังด้านล่าง TRUNC(n1 [, n2 ]) TRUNC(number) เมื่อเรียกใช้จะรีเทิร์นค่าเป็นตัวเลขที่ถูกตัดออก ตัวตำแหน่งของตัวที่ถูกตัดออกจะถูกกำหนดด้วย n2 แต่ถ้าไม่ได้กำหนด n2 มาให้ n2 จะถูกแทนที่ด้วยเลข 0 ในฟังก์ชัน TRUNC(number) นี้เราสามารถกำหนดได้ทั้งจำนวนลบ บวก หรือ 0 ก็ได้ทั้งนั้น เรามาดูตัวอย่างการใช้งานกัน ตัวอย่างคำสั่ง TRUNC(number) แบบง่าย ๆ select trunc(19.32, 0) from

Oracle คำสั่ง ADD_MONTHS เบื้องต้น

Oracle คำสั่ง ADD_MONTHS เบื้องต้น สวัสดีครับบทความนี้เรามาดูคำสั่งใน Oracle กันซักคำสั่งหนึ่ง ซึ่งคำสั่งนี้มีคือ add_months จากชื่อของมันก็จะแปลเป็นว่าการเพิ่มเดือนคับ มาดู Syntax กันก่อนดีกว่า Syntax ของคำสั่ง add_months เป็นไปตามด้านล่าง ADD_MONTHS(date, integer) คำสั่ง ADD_MONTHS นั้น จะรีเทิร์นค่าเป็น Date ซึ่งเป็นการบวกเดือนด้วยจำนวน integer ที่กรอกเข้าไป ตัวอย่างคำสั่ง ADD_MONTHS แบบง่าย ๆ select add_months(to_date(’04-07-2016′, ‘DD-MM-YYYY’), 1) from dual; จากคำสั่งนี้เมื่อเราทำการรันแล้ว จะได้ผลลัพธ์เป็น 04-AUG-16 อธิบายได้ง่าย ๆ คือเรามีวันที่คือ วันที่ 4 เดือนที่ 7 คือ Jul 2016 เมื่อเราทำการใส่เลข 1 เข้าไปจะเป็นการเพิ่มเดือนขึ้นหนึ่งเดือนซึ่งก็คือผลลัพธ์ที่ได้เป็นวันที่ 4 เดือนที่ 8

แทนแกรม (Tangram) หรือ ฉีเฉียวตู

แทนแกรม (Tangram) หรือ ฉีเฉียวตู แทนแกรมเป็นฉากต่อของจีนโบราณ เรียกว่า ฉีเฉียวตู ประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 5 ชิ้น รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส 1 ชิ้น และรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอีก 1 ชิ้น รวมทั้งหมด 7 ชิ้น ดังรูป ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.pinterest.com/6fd285b3/tangram/ ชิ้นส่วนทั้ง 7 ชิ้นนี้ สามารถนำมาสร้างเป็นรูปต่าง ๆ ได้มากกว่า 1,600 แบบ ตัวอย่างการนำแทนแกรมมาสร้างรูปต่าง ๆ ดูได้จาก https://www.pinterest.com/6fd285b3/tangram/

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การประยุกต์ 1

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การประยุกต์ 1 รูปเลขาคณิตจากสิ่งรอบตัวเรา ลองสังเกตดูรอบ ๆ จะเห็นว่าสิ่งต่ง ๆ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายรอบตัวเรานั้นมีรูปทรงทางเลขาคณิต เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกลม ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาย เป็นต้น รูปเปิด และรูปปิด (Open and Closed Figures)รูปเปิด คือ รูปที่มีเส้นขอบของรูปไม่ต่อกันรูปปิด คือ รูปที่มีเส้นขอบของรูปติดกัน จำนวนนับจำนวนนับ เรียกอีกอย่างว่าจำนวนเต็มบวก จำนวนนับที่น้อยที่สุดคือ 1 และเพิ่มขึ้นทีละ 1 กลายเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, … จำนวนเฉพาะ (Prime

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง ความน่าจะเป็น

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็น คือการประมาณค่าของเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ ต่าง ๆ ความน่าจะเป็นมีค่าตั้งแต่ 0 (โอกาส 0% หรือ จะไม่เกิดขึ้น) ไปจนถึง 1 (โอกาส 100% หรือ จะเกิดขึ้น) นิยามของความน่าจะเป็นถ้าการทดลองตอนหนึ่ง มีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ n เหตุการณ์และทุกเหตุการณ์มีโอกาศเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน ถ้าเหตุการณ์ E ซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่เราสนใจสามารถเกิดขึ้นได้ m เหตุการณ์ ดังนั้น ความน่าจะเป็น(หรือโอกาศ) ที่จะเกิดขึ้นคือ P(E) = = m/n (0 <= m <= n) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเหตุการณ์ E เขียนแทนด้วย E’ เรียกว่า Complement ของเหตุการณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ n-m เหตุการณ์ ถ้าความน่าจะเป็นของ

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง สมการ

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง สมการ สมการ หมายถึงประโยคสัญลักษณ์เชื่อมด้วยเครื่องหมาย = แบ่งเป็น 3 ชนิด1. สมการที่เป็นจริง คือ สมการที่มีจำนวนซึ่งอยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมาย = เท่ากับจำนวนที่อยู่ด้านขวา2. สมการที่ไม่เป็นจริง คือ สมการที่มีจำนวนซึ่งอยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมาย = ไม่เท่ากับจำนวนที่อยู่ด้านขวา3. สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า คือสมการที่มีตัวแปรไม่ทราบค่าอยู่ ซึ่งตัวแปรสามารถใช้สัญลักษณ์ใดก็ได้ เช่น n, x, y ปัญหาปัญหา คือ สิ่งที่ต้องการคำตอบ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ ปัญหา สถานะการณ์ที่ต้องการคำตอบโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ตัวแปรตัวแปร คือ สิ่งที่ไม่ทราบค่า สิ่งที่ต้องการหา ประโยคภาษาประโยคภาษา คือ ประโยคที่เกี่ยวกับจำนวน แล้วนำมาเขียนเป็นภาษา ประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ คือ ประโยคที่นำประโยคภาษามาเขียนเป็นสัญลักษณ์ สมการเราได้ทราบกันแล้วว่าสมการนั้น แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ และสมการที่มีตัวแปรไม่ทราบว่า– สมการที่เป็นจริง คือสมการที่มีจำนวนด้านซ้ายกับด้านขวาเท่ากัน

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง ทศนิยม

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง ทศนิยม จำนวนที่อยู่ในรูปทศนิยม เช่น 12,345.678 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นจำนวนเต็ม และส่วนที่เป็นทศนิยม และมีจุด(.) คั่นระหว่างสองจำนวนนั้น เลขโดดที่อยู่ในแต่ละหลักของ 12,345.678 มีความหมายและค่าดังนี้ ส่วนที่เป็นจำนวนเต็ม1 อยู่ในหลักหมื่น มีค่าเป็น 1 x 1042 อยู่ในหลักพัน มีค่าเป็น 2 x 1033 อยู่ในหลักร้อย มีค่าเป็น 3 x 1024 อยู่ในหลักสิบ มีค่าเป็น 4 x 1015 อยู่ในหลักหน่วย มีค่าเป็น 5 x 100 = 5 x 1 ส่วนที่เป็นทศนิยม6 เป็นทศนิยมตำแหน่งที่ 1 มีค่าเป็น 6 x 10-17