Oracle คำสั่ง ADD_MONTHS เบื้องต้น สวัสดีครับบทความนี้เรามาดูคำสั่งใน Oracle กันซักคำสั่งหนึ่ง ซึ่งคำสั่งนี้มีคือ add_months จากชื่อของมันก็จะแปลเป็นว่าการเพิ่มเดือนคับ มาดู Syntax กันก่อนดีกว่า Syntax ของคำสั่ง add_months เป็นไปตามด้านล่าง ADD_MONTHS(date, integer) คำสั่ง ADD_MONTHS นั้น จะรีเทิร์นค่าเป็น Date ซึ่งเป็นการบวกเดือนด้วยจำนวน integer ที่กรอกเข้าไป ตัวอย่างคำสั่ง ADD_MONTHS แบบง่าย ๆ select add_months(to_date(’04-07-2016′, ‘DD-MM-YYYY’), 1) from dual; จากคำสั่งนี้เมื่อเราทำการรันแล้ว จะได้ผลลัพธ์เป็น 04-AUG-16 อธิบายได้ง่าย ๆ คือเรามีวันที่คือ วันที่ 4 เดือนที่ 7 คือ Jul 2016 เมื่อเราทำการใส่เลข 1 เข้าไปจะเป็นการเพิ่มเดือนขึ้นหนึ่งเดือนซึ่งก็คือผลลัพธ์ที่ได้เป็นวันที่ 4 เดือนที่ 8