การใช้ฟังก์ชัน fn:tokenize ใน XQuery Function เพื่อ splite string

การใช้ฟังก์ชัน fn:tokenize ใน XQuery Function เพื่อ splite string

เรามาดูวิธีการใช้ฟังก์ชัน tokenize ใน XQuery Function กันครับ

fn:tokenize เป็นฟังก์ชันสำหรับการ splits a string หรือแยกสตริง โดยใช้ regular expression

ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน tokenize ใน XQuery Function

มาลองเขียนฟังก์ชันเพื่อลองทดสอบดู

เมื่อลองทำการ Test ฟังก์ชันดู จะได้ผลลัพธ์ตามรูปด้านล่าง

จากรูปจะเห็นตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชันคร่าว ๆ แล้ว มาลองดูกรณีอื่น ๆ ที่น่าสนใจกัน

tokenize(‘a b c’, ‘s’)
-> (‘a’, ‘b’, ‘c’)

tokenize(‘a   b c’, ‘s’)
-> (‘a’, ”, ”, ‘b’, ‘c’)

tokenize(‘a   b c’, ‘s+’)
-> (‘a’, ‘b’, ‘c’)

tokenize((), ‘s+’)
-> ()

tokenize(‘a,xb,xc’, ‘,|,x’)
-> (‘a’, ‘xb’, ‘xc’)

ดูฟังก์ชัน Xquery อื่น ๆ ได้ที่ http://www.doesystem.info/p/xquery.html

Add a Comment