การใช้ฟังก์ชัน fn:substring ใน XQuery Function เพื่อตัดข้อความที่ต้องการ

การใช้ฟังก์ชัน fn:substring ใน XQuery Function เพื่อตัดข้อความที่ต้องการ

เรามาดูตัวอย่างและวิธีการใช้ฟังก์ชัน fn:substring กันครับ

fn:substring($sourceString as xs:string?, $startingLoc as xs:double) as xs:string
fn:substring( $sourceString as xs:string?, $startingLoc as xs:double, $length as xs:double) as xs:string

fn:substring เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับ substring หรือตัดสตริง โดยมีการกำหนด $startingLoc สำหรับตัวเริ่มต้นที่ต้องการจะตัด ซึ่งตัวแรกในการจะตัดนั้นจะเริ่มที่ 1(ไม่ใช่ 0) และมี optional $length เป็น argument ที่เอาไว้สำหรับบอกว่าจำนวนที่ต้องการจะตัดสตริง ถ้าเราไม่ได้กำหนด $length จะเป็นการเอาสตริงที่เหลือทั้งหมด

fn:substring จะรีเทิร์นค่าเป็นสตริงที่เหลือจากการตัด

ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน fn:substring ใน Xquery Function

มาลองเขียนฟังก์ชันเพื่อลองทดสอบดู

เมื่อเขียนเสร็จมาลองเทสฟังก์ชันที่ได้เขียนขึ้นดูจะได้ดังรูปด้านล่าง

จากรูปจะเห็นการเรียกใช้ฟังก์ชันแบบคร่าว ๆ และการแสดงผลค่าที่รีเทิร์นออกมา มาลองดูกรณีอื่น ๆ ที่น่าสนใจกัน

substring(‘query’, 1)
-> query

substring(‘query’, 1, 1)
-> q

substring(‘query’, 2, 3)
-> uer

substring(‘query’, 2, 850)
-> uery

substring(‘query’, -2)
-> query

substring(‘query’, -2, 5)
-> qu

fn:substring((), 1, 3)
-> “”

ดูฟังก์ชัน Xquery อื่น ๆ ได้ที่ http://www.doesystem.info/p/xquery.html

Add a Comment