การใช้ฟังก์ชัน fn:substring-after ใน XQuery Function เพื่อตัดข้อความหน้าข้อความที่ต้องการ

การใช้ฟังก์ชัน fn:substring-after ใน XQuery Function เพื่อตัดข้อความหน้าข้อความที่ต้องการ

การใช้ฟังก์ชัน fn:substring-after ใน XQuery Function เพื่อตัดข้อความหน้าข้อความที่ต้องการ โดยการค้นหาคำที่ต้องการจะค้นหาจากหลังมา ซึ่งต่างจาก fn:substring-before ซึ่งจะค้นหาจากหน้ามา

เรามาดูตัวอย่างและวิธีการใช้ฟังก์ชัน fn:substring-after กันครับ

fn:substring-after($arg1 as xs:string?, $arg2 as xs:string?) as xs:string
fn:substring-after($arg1 as xs:string?, $arg2 as xs:string?, $collation as xs:string) as xs:string

fn:substring-after เป็นการตัดสตริงที่ต้องการ โดยการตัดนั้นจะตัดข้อความทั้งหมดหลังข้อความที่กำหนด

ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน fn:substring-after ใน Xquery Function

มาลองเขียนฟังก์ชันเพื่อลองทดสอบดู

เมื่อเขียนเสร็จมาลองเทสฟังก์ชันที่ได้เขียนขึ้นดูจะได้ดังรูปด้านล่าง

จากรูปจะเห็นการเรียกใช้ฟังก์ชันแบบคร่าว ๆ และการแสดงผลค่าที่รีเทิร์นออกมา มาลองดูกรณีอื่น ๆ ที่น่าสนใจกัน

substring-after(‘query’, ‘u’)
-> ery

substring-after(‘queryquery’, ‘ue’)
-> ryquery

ดูฟังก์ชัน Xquery อื่น ๆ ได้ที่ http://www.doesystem.info/p/xquery.html

Add a Comment