Name in Formulas การกำหนดชื่อรูปแบบที่ต้องการใน excel

Name in Formulas การกำหนดชื่อรูปแบบที่ต้องการใน excel

วีดีโอนี้จะเป็นการตั้งชื่อรูปแบบใน excel ตั้งชื่อรูปแบบหรือตั้งชื่อ constant แล้ววิธีการนำมาใช้งานแบบคร่าว ๆ

เราสามารถตั้งชื่อรูปแบบที่เราต้องการได้ แล้วเวลานำมาใช้งานเราก็เพียงแค่เรียกชื่อรูปแบบนั้นมาใช้ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานไม่ต้องไปเรียกชื่อของ Cell และการตั้งชื่อให้กับ Constant นั้นเราสามารถนำมาใช้เวลาต้องการใช้ค่าที่ต้องใช้บ่อย ๆ และสามารถแก้ไขเพียงตัวเดียวก็จะสามารถนำไปใช้ในทุกที่ที่ต้องการ

เราสามารถเพิ่มลบแก้ไขชื่อของ formulas ได้ตามต้องการ


Add a Comment