Status Bar ใน Excel

Status Bar ใน Excel

status bar ใน excel เราสามารถดูค่าที่เราใช้บ่อย ๆ ได้แบบง่าย ๆ เราสามารถเพิ่มลบค่าที่ต้องการได้ในแถบ status

Add a Comment