การเซตค่า PDO ใน PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQL ภาษาไทย

การเซตค่า PDO ใน PHP ติดต่อฐานข้อมูลภาษาไทย

สวัสดีครับ บทความนี้เรามาดูวิธีการเขียน PHP เป็นการติดต่อฐานข้อมูลโดยใช้ PDO กันครับ ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะเกิดปัญหาว่า เวลาดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลแล้ว ภาษาไทยอ่านไม่ออก เป็นเครื่องหมายคำถาม ?? หรืออ่านไม่รู้เรื่อง
ตัวอย่างวิธีการติดต่อก็คือ

<?php
class PDOConnect{
private $host;
private $userhost;
private $passhost;
private $database;
private $pdo;

public function __construct(){
$this->host = "localhost";
$this->userhost = "root";
$this->passhost = "doesysteminfo";
$this->database = "doesysteminfo";
}

public function getConnect(){
try {
$this->pdo = new PDO("mysql:host={$this->host};dbname={$this->database};charset=UTF8", $this->userhost, $this->passhost);
$this->pdo->exec("set names utf8");
} catch (Exception $e) {
echo $e;
}
return $this->pdo;
}
}
?>

แค่นี้เราก็สามารถติดต่อฐานข้อมูลเป็นภาษาไทยได้แล้ว

Add a Comment