การเพิ่มและลดความเร็ววีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

การเพิ่มและลดความเร็ววีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

การเพิ่มและการลดความเร็ววีดีโอและเพลงในโปรแกรม Camtasia Studio นั้นเราสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการไปตั้งค่า ความเร็วคลิป

โดยทำการเลือกคลิปที่เราต้องการเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็ว จากนั้นให้คลิกขวา แล้วเลือก Clip Speed จากค่าเริ่มต้นจะเป็น 100% ถ้าเราต้องการให้วีดีโอเร็วขึ้นเราสามารถใส่ค่าให้มากกว่า 100 แต่ถ้าเราต้องการลดความเร็วของวีดีโอให้เราใส่ค่าที่น้อยกว่า 100

Add a Comment