การบันทึกไฟล์ Excel 2010 ให้สามารถไปเปิดใน Excel 97 2003 ได้

การบันทึกไฟล์ Excel 2010 ให้สามารถไปเปิดใน Excel 97 2003 ได้

ปกติค่าเริ่มต้นของโปแกรมนั้นเวลาเราบันทึกไฟล์ Excel 2010 มันจะเป็นนามสกุล .xlsx แต่ใน Excel 97-2003 นั้นเป็นนามสกุล .xls ทำให้เวลาเราบันทึกไฟล์ Excel ใน Excel 2010 แล้วไม่สามารถไปเปิดใน Excel 97-2003 ได้ ดังนั้นเรามาดูวิธีการบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ Excel 97-2003 กันครับ

และสำหรับใครที่ต้องการบันทึกเป็น 97-2003 บ่อย ๆ ก็สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นในการบันทึกไฟล์ได้ด้วยครับ

Add a Comment