การแสกน และ repair windows

การแสกน และ repair windows

บางครั้งมีส่วนที่ windows มีข้อบกพร่อง เราสามารถ scan แล้วก็ทำการ repair ได้โดยใช้คำสั่ง

sfc /scannow

เราสามารถใช้คำสั่งนี้ใน cmd เมื่อรันแล้วจะได้ตัวอย่างดังรูปด้านล่าง

Add a Comment