การแสกน และ repair windows บางครั้งมีส่วนที่ windows มีข้อบกพร่อง เราสามารถ scan แล้วก็ทำการ repair ได้โดยใช้คำสั่ง sfc /scannow เราสามารถใช้คำสั่งนี้ใน cmd เมื่อรันแล้วจะได้ตัวอย่างดังรูปด้านล่าง