Month: August 2016

การบันทึกไฟล์ Excel 2010 ให้สามารถไปเปิดใน Excel 97 2003 ได้

การบันทึกไฟล์ Excel 2010 ให้สามารถไปเปิดใน Excel 97 2003 ได้ ปกติค่าเริ่มต้นของโปแกรมนั้นเวลาเราบันทึกไฟล์ Excel 2010 มันจะเป็นนามสกุล .xlsx แต่ใน Excel 97-2003 นั้นเป็นนามสกุล .xls ทำให้เวลาเราบันทึกไฟล์ Excel ใน Excel 2010 แล้วไม่สามารถไปเปิดใน Excel 97-2003 ได้ ดังนั้นเรามาดูวิธีการบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ Excel 97-2003 กันครับ และสำหรับใครที่ต้องการบันทึกเป็น 97-2003 บ่อย ๆ ก็สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นในการบันทึกไฟล์ได้ด้วยครับ

การแบ่งหน้าเวลาปริ้น print ใน Excel

การแบ่งหน้าเวลาปริ้น print ใน Excel การแบ่งหน้าเวลาต้องการปริ้นเอกสาร Excel แล้วอยากได้การแบ่งหน้าที่ต้องการ เราสามารถแบ่งหน้าว่าจะให้หน้าไหนปริ้นอะไรบ้าง เราสามารถแบ่งหน้าได้ตามต้องการ

Excel การเพิ่มลบคำสั่งใน Quick Access Toolbar

Excel การเพิ่มลบคำสั่งใน Quick Access Toolbar ถ้าเราใช้คำสั่งใน Excel คำสั่งไหนบ่อย ๆ เราสามารถเพิ่มคำสั่งลงใน Quick Access Toolbar ได้ เราสามารถเพิ่มคำสั่งต่าง ๆ ลงไปได้ โดยคำสั่งที่เราเพิ่มเข้าไปสามารถทำให้เราใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น การเพิ่มเราสามารถคลิกลูกศรตรงแถบ Toolbar จากนั้นเราก็สามารถเลือกคำสั่งที่ต้องการได้

Excel Freeze row and column การตรึงกับการแยกแถวและคอลัมน์

Excel Freeze row and column การตรึงกับการแยกแถวและคอลัมน์ Excel การตรึงแถวและคอลัมน์ เพื่อการดูข้อมูลที่สะดวก ดูข้อมูลได้ง่าย เราสามารถตรึงแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการได้ เพื่อดูข้อมูลที่ต้องการดูตลอดเวลา เช่น หัวตาราง และกำหนดข้อมูลที่เลื่อนได้ เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ อาจจะทำให้ดูไม่สะดวก การตรึงแถวและคอลัมน์สามารถช่วยได้เยอะเลย

การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio

การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีโอ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา เลื่อนขึ้น เลื่อนลง ในโปแกรม amtasia studio แบบง่ายๆ การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio

การเพิ่มและลดความเร็ววีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

การเพิ่มและลดความเร็ววีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio การเพิ่มและการลดความเร็ววีดีโอและเพลงในโปรแกรม Camtasia Studio นั้นเราสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการไปตั้งค่า ความเร็วคลิป โดยทำการเลือกคลิปที่เราต้องการเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็ว จากนั้นให้คลิกขวา แล้วเลือก Clip Speed จากค่าเริ่มต้นจะเป็น 100% ถ้าเราต้องการให้วีดีโอเร็วขึ้นเราสามารถใส่ค่าให้มากกว่า 100 แต่ถ้าเราต้องการลดความเร็วของวีดีโอให้เราใส่ค่าที่น้อยกว่า 100

การใส่ format ให้กับเวลาและวันที่ใน Excel

การใส่ format ให้กับเวลาและวันที่ใน Excel การใส่ format ให้กับวันที่และเวลาใน Excel โดยสามารถเลือกรูปแบบเวลาและวันที่ได้ตามต้องการ โดยการคลิกขวา แล้วเลือก format cell แล้วเลือกรูปแบบได้ตามต้องการ

การ Group กับ UnGroup ใน Excel

การ Group กับ UnGroup ใน Excel การ group และ un group ใน excel ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว และสะดวกขึ้น ในการทำงานหลาย ๆ sheet เพื่อความซ้ำซ้อนของการทำงาน การ group sheet จะทำให้ง่ายขึ้น โปรแกรม สอนใช้โปรแกรม สอน แนะนำ และช่วยแก้ปัญหา เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอที สอนการใช้งาน การเรียนรู้ การแก้ปัญหา การทำเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม และไอทีอื่น ๆ

การเปิดแถบ Developer ใน Excel

การเปิดแถบ Developer ใน Excel การเปิดแถบ Developer ใน Excel ถ้าหากต้องการสร้าง macro, import xml, export xml หรือต้องการจะสร้าง Controls ต่าง ๆ เราสามารถใช้งานได้โดยการเปิดปิดแถบ Developer มาดูวิธีการเปิดปิดแถบ Developer กัน