Month: March 2016

แท็ก HTML Header ที่สำคัญที่ควรรู้จัก

แท็ก HTML Header ที่สำคัญที่ควรรู้จัก เรามาดูและทำความรู้จักแท็กที่ส่วนมากเรากำหนดไว้ในแท็ก <head> กันครับ ซึ่งเรารู้แล้วว่าแท็กที่อยู่ใน <head> จะไม่ปรากฎในหน้าเว็บเพจ แต่จะเป็นแท็กที่เอาไว้สำหรับกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของเว็บเพจนั้น ๆ ซึ่งก็มีหลาย ๆ แท็กที่ควรนำไปใช้ และบางแท็กก็มีความสำคัญที่เราจะมองข้ามไม่ได้ เรามาดูกันครับ The HTML <title> Tag HTML <title> แท็กเอาไว้สำหรับกำหนด title ให้กับ HTML document ตัวอย่างการใช้งานแท็ก <title><title>HTML Title Tag Example</title> The HTML <meta> Tag HTML <meta> แท็กจะใช้ในการกำหนด metadata ของ HTML document ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเพจ keywords description และอื่น ๆ อีกมาก เรามาดูตัวอย่างที่สำคัญกันครับ <!– เป็นการกำหนด

การใช้ HTML marquee แบบง่าย ๆ และการปรับแต่ง

การใช้ HTML marquee แบบง่าย ๆ และการปรับแต่ง บทความนี้เรามาดูวิธีการใช้ HTML marquee แบบง่าย ๆ กันครับ และการปรับแต่ง เช่นความเร็ว ทิศทาง ซึ่งแท็ก marquee เป็นการ scrolling ข้อความหรือรูปภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอน ในเว็บเพจ เรามาดูว่ามีวิธีการใช้ยังไงกันครับ ข้อแนะนำแท็ก marquee นี้บาง browser อาจจะไมี support ดังนั้นเราไม่แนะนำให้ใช้แท็กนี้ ซึ่งถ้าจะใช้ effect แบบนี้เราอาจจะใช้ javascript หรือใช้ CSS เข้ามาช่วย เรามาดู Syntax กันก่อนครับ ตามด้านล่างเลย <marquee attribute_name=”attribute_value”….more attributes>One or more lines or text message or image</marquee> จากตัวอย่าง Syntax ต่อไปเรามาดู Attributes

การใช้ HTML List

การใช้ HTML List แบบง่าย ๆ มาดูวิธีการใช้ List ใน HTML แบบง่าย ๆ กันครับ ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน เราจะมาดูว่าโค้ดพื้นฐานเป็นแบบไหน และ List นั้นมีอะไรบ้าง ใน HTML นั้นได้เสนอวิธีการกำหนดข้อมูลที่เป็น List ออกมาเป็น 3 วิธีนั่่นคือ <ul> เป็นตัวย่อของ unordered list เป็นการแสดง List ให้เป็นรายการโดยไม่มีลำดับและ default เป็นรูปวงกลม<ol> เป็นตัวย่อของ ordered list เป็นการแสดง List ในรูปแบบของลำดับตัวเลข<dl> เป็นตัวย่อของ definition list เป็นการจัดแสดง List คล้าย ๆ รูปแบบของ dictionary ตัวอย่างโค้ดและตัวอย่างการแสดงผลที่ได้ UL <ul><li>Beetroot</li><li>Ginger</li><li>Potato</li><li>Radish</li></ul> ผลลัพธ์ที่ได้ Beetroot Ginger Potato

HTML Tag, HTML Elements, HTML Attributes ต่างกันยังไง

HTML Tag, HTML Elements, HTML Attributes ต่างกันยังไง มาดูความแตกต่างระหว่าง HTML Tag, HTML Element และ HTML Attributes กันดีกว่าครับ ว่ามันแตกต่างกันยังไง ซึ่งถ้าฟังดูแรก ๆ อาจจะสับสนระหว่างคำพวกนี้นี้ HTML Tag ในการใช้ภาษา HTML นั้นเราจะรู้แล้วว่าถ้าเราต้องการจะทำ header แล้วเราสามารถใช้ <h1> <h2> <h3> .. ไปเรื่อย ๆ ได้ ซึ่งพวกนี้เราจะเรียกว่า Tag ซึ่งบางแท็กก็จะมีแท็กเปิด เช่น <h1> และก็มีแท็กปิดเช่น </h1> แต่บางแท็กก็ไม่จำเป็นต้องมีแท็กปิด เช่น <br /> HTML Element HTML Element จะถูกกำหนดโดยการเปิดแท็ก และถ้าแท็กนั้นมีข้อมูลอยู่ก็จะมีแท็กปิด แต่บางแท็กไม่จำเป็นต้องมีแท็กปิด แต่เราจะเขียนโดยมีเครื่องหมายสแลชเพื่อเป็นการบอกว่ามีการปิดแท็กแล้ว มาดูตัวอย่างโค้ดกัน ตามด้านล่าง

การใช้ฟังก์ชัน fn:substring-after ใน XQuery Function เพื่อตัดข้อความหน้าข้อความที่ต้องการ

การใช้ฟังก์ชัน fn:substring-after ใน XQuery Function เพื่อตัดข้อความหน้าข้อความที่ต้องการ การใช้ฟังก์ชัน fn:substring-after ใน XQuery Function เพื่อตัดข้อความหน้าข้อความที่ต้องการ โดยการค้นหาคำที่ต้องการจะค้นหาจากหลังมา ซึ่งต่างจาก fn:substring-before ซึ่งจะค้นหาจากหน้ามา เรามาดูตัวอย่างและวิธีการใช้ฟังก์ชัน fn:substring-after กันครับ fn:substring-after($arg1 as xs:string?, $arg2 as xs:string?) as xs:stringfn:substring-after($arg1 as xs:string?, $arg2 as xs:string?, $collation as xs:string) as xs:string fn:substring-after เป็นการตัดสตริงที่ต้องการ โดยการตัดนั้นจะตัดข้อความทั้งหมดหลังข้อความที่กำหนด ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน fn:substring-after ใน Xquery Function มาลองเขียนฟังก์ชันเพื่อลองทดสอบดู เมื่อเขียนเสร็จมาลองเทสฟังก์ชันที่ได้เขียนขึ้นดูจะได้ดังรูปด้านล่าง จากรูปจะเห็นการเรียกใช้ฟังก์ชันแบบคร่าว ๆ และการแสดงผลค่าที่รีเทิร์นออกมา มาลองดูกรณีอื่น ๆ ที่น่าสนใจกัน substring-after(‘query’, ‘u’)->

ตัวอย่างโค้ด android การทำ Selector ของ TextView

ตัวอย่างโค้ด android การทำ Selector ของ TextView เรามาดูตัวอย่างโค้ดการทำ Selector ใน TextView กันครับ ซึ่งถ้าเราอยากให้ TextView นั้นคลิกได้ แล้วก็มี State แต่ละอย่างต่างกัน เช่น เมื่อเป็นตัวอักษรธรรมดาก็ให้เป็นสีขาว พอกดปุ๊ปก็ให้เปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีน้ำเงิน หรืออยากให้พื้นหลังของ TextView จากปกติเป็นสีขาว เมื่อกด TextView แล้วให้มันเป็นสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้ ซึ่งในที่นี้เราจะใช้ Selector เข้ามาช่วย เรามาดูตัวอย่างวิธีทำกันครับ เริ่มด้วยให้เราสร้าง Selector ขึ้นมาก่อน ในที่นี้จะสร้าง Selector สำหรับเปลี่ยนสีตัวอักษรเวลากด โดยผมตั้งชื่อให้มันว่า selector_text_awesome_color.xml โดยเอาไฟล์ไปไว้ใน res/color แล้วตามด้วยตัวอย่างโค้ด android ด้านล่าง <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> <item android:color="@color/colorAccent" android:state_pressed="true" /> <item android:color="@color/colorTextHead" /></selector> เมื่อได้แล้ว

การใช้ฟังก์ชัน fn:substring-before ใน XQuery Function เพื่อตัดข้อความก่อนข้อความที่ต้องการ

การใช้ฟังก์ชัน fn:substring-before ใน XQuery Function เพื่อตัดข้อความก่อนข้อความที่ต้องการ เรามาดูตัวอย่างและวิธีการใช้ฟังก์ชัน fn:substring-before กันครับ fn:substring-before($arg1 as xs:string?, $arg2 as xs:string?) as xs:stringfn:substring-before($arg1 as xs:string?, $arg2 as xs:string?, $collation as xs:string) as xs:string fn:substring-before เป็นการตัดสตริงที่ต้องการ โดยการตัดนั้นจะตัดข้อความทั้งหมดก่อนข้อความที่กำหนด ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน fn:substring-before ใน Xquery Function มาลองเขียนฟังก์ชันเพื่อลองทดสอบดู เมื่อเขียนเสร็จมาลองเทสฟังก์ชันที่ได้เขียนขึ้นดูจะได้ดังรูปด้านล่าง จากรูปจะเห็นการเรียกใช้ฟังก์ชันแบบคร่าว ๆ และการแสดงผลค่าที่รีเทิร์นออกมา มาลองดูกรณีอื่น ๆ ที่น่าสนใจกัน substring-before(‘query’, ‘r’)-> que substring-before(‘queryquery’, ‘ery’)-> qu ดูฟังก์ชัน Xquery อื่น ๆ ได้ที่ http://www.doesystem.info/p/xquery.html

การใช้ฟังก์ชัน fn:substring ใน XQuery Function เพื่อตัดข้อความที่ต้องการ

การใช้ฟังก์ชัน fn:substring ใน XQuery Function เพื่อตัดข้อความที่ต้องการ เรามาดูตัวอย่างและวิธีการใช้ฟังก์ชัน fn:substring กันครับ fn:substring($sourceString as xs:string?, $startingLoc as xs:double) as xs:stringfn:substring( $sourceString as xs:string?, $startingLoc as xs:double, $length as xs:double) as xs:string fn:substring เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับ substring หรือตัดสตริง โดยมีการกำหนด $startingLoc สำหรับตัวเริ่มต้นที่ต้องการจะตัด ซึ่งตัวแรกในการจะตัดนั้นจะเริ่มที่ 1(ไม่ใช่ 0) และมี optional $length เป็น argument ที่เอาไว้สำหรับบอกว่าจำนวนที่ต้องการจะตัดสตริง ถ้าเราไม่ได้กำหนด $length จะเป็นการเอาสตริงที่เหลือทั้งหมด fn:substring จะรีเทิร์นค่าเป็นสตริงที่เหลือจากการตัด ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน fn:substring ใน Xquery Function มาลองเขียนฟังก์ชันเพื่อลองทดสอบดู

การใช้ฟังก์ชัน fn:tokenize ใน XQuery Function เพื่อ splite string

การใช้ฟังก์ชัน fn:tokenize ใน XQuery Function เพื่อ splite string เรามาดูวิธีการใช้ฟังก์ชัน tokenize ใน XQuery Function กันครับ fn:tokenize เป็นฟังก์ชันสำหรับการ splits a string หรือแยกสตริง โดยใช้ regular expression ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน tokenize ใน XQuery Function มาลองเขียนฟังก์ชันเพื่อลองทดสอบดู เมื่อลองทำการ Test ฟังก์ชันดู จะได้ผลลัพธ์ตามรูปด้านล่าง จากรูปจะเห็นตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชันคร่าว ๆ แล้ว มาลองดูกรณีอื่น ๆ ที่น่าสนใจกัน tokenize(‘a b c’, ‘s’)-> (‘a’, ‘b’, ‘c’) tokenize(‘a   b c’, ‘s’)-> (‘a’, ”, ”, ‘b’,

การกู้คืนไฟล์ที่เผลอลบในโปรแกรม android studio

การกู้คืนไฟล์ที่เผลอลบในโปรแกรม android studio เคยไหมกำลังเขียนโปรแกรมอยู่ดี ๆ ในโปรแกรม android studio แล้วอยู่ ๆ เกิดเผลอลบไฟล์ผิดในโปรแกรม ทำให้โปรแกรมเออเร่อหลายจุดเลย ซึ่งบางไฟล์เวลาจะลบจะมีการแจ้งเตือนว่ามีการใช้งานอยู่ แต่บางไฟล์นี่สิ ลบได้เลย พอลบเสร็จโปรแกรมเออเร่อไปดูไฟล์ในถังขยะ กลับไม่มีไฟล์ซะนิ ทำไงดีละ จะให้เขียนใหม่ก็ดูยุ่งยาก เยอะเกิน เขียนอะไรไปแล้วก็จำไม่ได้ มาดูวิธีแก้กันครับ โดยการดู History แล้วทำการ Revert ส่วนวิธีการทำนั้นก็ตามด้านล่างเลย เริ่มด้วยการคลิกขวาที่โปรเจ็ค จากนั้นเลือก Local History จากนั้นเลือก Show History ตามรูปด้านล่าง เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าต่างของ History ของโปรแกรมขึ้นมา ในช่องด้านซ้ายจะเป็นไฟล์ที่แก้ไข ยังมีเวลาที่แก้ไขไปแล้วด้วย ส่วนด้านขวาจะเป็นส่วนที่ระบบได้แก้ไขทั้งหมด ดูรูปตัวอย่างได้ตามรูปด้านล่าง เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกขวา แล้วเลือก Revert Selection ตามรูปเลย เพียงแค่นี้เราก็สามารถกูคืนไฟล์ที่ลบไปแล้ว หรือยังสามารถย้อนคืนสิ่งที่แก้ไขไปแล้วได้ด้วย เหมือน Git หรือ SVN เลยใช่ไหมหละ