Month: February 2016

Android การเปลี่ยน Style ของ Font ที่แตกต่างกันใน TextView อันเดียวกัน

Android การเปลี่ยน Style ของ Font ที่แตกต่างกันใน TextView อันเดียวกัน เรามาดูวิธีการเปลี่ยน Style ของ Font ให้มีความแตกต่างกันใน TextView อันเดียวกันดีกว่าครับ ซึ่งอาจจะใช้ในหลาย ๆ เหตุการณ์ เช่น ต้องการเปลี่ยน ขนาดของ Font หรือสีของ Font ให้เป็นคนละแบบกัน แต่ใช้ TextView อันเดียวกัน ตัวอย่างโค้ด @Overrideprotected void onFinishInflate() { super.onFinishInflate(); CharSequence charSequence = this.getText(); SpannableString spannableString = new SpannableString(charSequence); spannableString.setSpan(new RelativeSizeSpan(2.0f), 0, 1, Spannable.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE); this.setText(spannableString);} จากโค้ดนี้เราได้ทำการ Override เมทอดที่ชื่อว่า onFinishInflate ใน TextView

การดู key ลัดในโปรแกรม Android Studio

การดู key ลัดในโปรแกรม Android Studio เรามาดู key ลัดในโปรแกรม Android Studio กันครับ ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มี key ลัดแตกต่างกันออกไป การใช้ key ลัดให้ได้อย่างคล่อง และชำนาญนั้นจะช่วยให้การเขียนโค้ดสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถช่วยในการเขียนโค้ดได้รวดเร็วมาก ๆ สำหรับโปรแกรม Android Studio นั้น ก็มีคีย์ลัดเป็นของตนเอง เรามาดูกันครับ ให้เราไปที่ File แล้วเลือก Setting ตามรูปด้านล่างครับ จะปรากฎหน้าต่าง Setting ขึ้นมาให้เราเข้าไปที่ Keymap ตามรูปด้านล่าง ในหน้านี้เราจะเห็นว่าคำสั่งต่าง ๆ สามารถกดคีย์ลัดได้ตามต้องการ เราสามารถแก้ไขตามต้องการได้ มีสิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งสำหรับคีย์ลัดในโปรแกรม Android Studio นั่นก็คือ ในส่วนของ Keymaps ในตัวเลือกข้างบนตามรูปด้านล่าง จะเห็นว่าเราสามารถกำหนดค่าคีย์ลัดให้เป็นเหมือนแบบโปรแกรมที่เราถนัดได้