Category: Database-SQL

Oracle คำสั่ง TRUNC เบื้องต้น

Oracle คำสั่ง TRUNC เบื้องต้น บทความนี้เรามาดูคำสั่งใน Oracle กันอีกซักหน่อย ซึ่งคำสั่งนั้นคือ TRUNC ครับ ในคำสั่ง TRUNC นั้นสามารถใช้ได้ทั้งตัวเลขและก็เวลาเลยครับ นั่นก็แปลว่ามันจะมีทั้งคำสั่ง TRUNC(date) และก็ TRUNC(number) มาดู Syntax กันก่อนดีกว่าครับ TRUNC(number) Syntax ของ TRUNC(number) แสดงได้ดังด้านล่าง TRUNC(n1 [, n2 ]) TRUNC(number) เมื่อเรียกใช้จะรีเทิร์นค่าเป็นตัวเลขที่ถูกตัดออก ตัวตำแหน่งของตัวที่ถูกตัดออกจะถูกกำหนดด้วย n2 แต่ถ้าไม่ได้กำหนด n2 มาให้ n2 จะถูกแทนที่ด้วยเลข 0 ในฟังก์ชัน TRUNC(number) นี้เราสามารถกำหนดได้ทั้งจำนวนลบ บวก หรือ 0 ก็ได้ทั้งนั้น เรามาดูตัวอย่างการใช้งานกัน ตัวอย่างคำสั่ง TRUNC(number) แบบง่าย ๆ select trunc(19.32, 0) from

Oracle คำสั่ง ADD_MONTHS เบื้องต้น

Oracle คำสั่ง ADD_MONTHS เบื้องต้น สวัสดีครับบทความนี้เรามาดูคำสั่งใน Oracle กันซักคำสั่งหนึ่ง ซึ่งคำสั่งนี้มีคือ add_months จากชื่อของมันก็จะแปลเป็นว่าการเพิ่มเดือนคับ มาดู Syntax กันก่อนดีกว่า Syntax ของคำสั่ง add_months เป็นไปตามด้านล่าง ADD_MONTHS(date, integer) คำสั่ง ADD_MONTHS นั้น จะรีเทิร์นค่าเป็น Date ซึ่งเป็นการบวกเดือนด้วยจำนวน integer ที่กรอกเข้าไป ตัวอย่างคำสั่ง ADD_MONTHS แบบง่าย ๆ select add_months(to_date(’04-07-2016′, ‘DD-MM-YYYY’), 1) from dual; จากคำสั่งนี้เมื่อเราทำการรันแล้ว จะได้ผลลัพธ์เป็น 04-AUG-16 อธิบายได้ง่าย ๆ คือเรามีวันที่คือ วันที่ 4 เดือนที่ 7 คือ Jul 2016 เมื่อเราทำการใส่เลข 1 เข้าไปจะเป็นการเพิ่มเดือนขึ้นหนึ่งเดือนซึ่งก็คือผลลัพธ์ที่ได้เป็นวันที่ 4 เดือนที่ 8

เขียน SQL ให้ Random ข้อมูลจาก database table

เขียน SQL ให้ Random ข้อมูลจาก database table บางครั้งที่เราเขียน SQL แล้วต้องการให้มันสุ่ม หรือ Random ข้อมูลออกมา ซึ่งในการเขียนให้มัน random ข้อมูลออกมานั้น ก็ขึ้นอยู่กับ database server ด้วย ดังนั้นบทความนี้เรามาดู Syntax ง่าย ๆ ในการ Random ข้อมูลของแต่ละ database server กันครับ select random โดยใช้ MySQL SELECT column FROM tableORDER BY RAND()LIMIT 1 select random โดยใช้ PostgreSQL SELECT column FROM tableORDER BY RANDOM()LIMIT 1 select random โดยใช้

SQL Error: Duplicate entry ‘8’ for key ‘PRIMARY’

SQL Error: Duplicate entry ‘8’ for key ‘PRIMARY’ คุณเคยเจอ Error SQL ประมาณนี้ไหม SQL Error นี้เกิดจากคำสั่งจำลองดังต่อไปนี้ insert into doe_category_menu(menu_id, menu_name, menu_icon) value(8, 'ลองบันทึก', 'fa-test'); คำสั่งนี้ก่อนที่จะ Run มีฐานข้อมูลดังนี้ เมื่อรันแล้ว จะเกิด Error ประมาณนี้ Error starting at line : 1 in command -insert into doe_category_menu(menu_id, menu_name, menu_icon) value(8, 'ÅͧºÑ¹·Ö¡', 'fa-test') Error at Command Line : 1 Column : 1Error

การใช้คำสั่ง Insert Into ใน SQL

การใช้คำสั่ง Insert Into ใน SQL บทความนี้เรามาดูวิธีการใช้คำสั่ง Insert Into ใน SQL กัน ซึ่งเราสามารถเขียน INSERT INTO statement ได้ 2 แบบด้วยกัน INSERT INTO table_nameVALUES (value1,value2,value3,...); แบบนี้เป็นการเขียนแบบไม่กำหนดคอลัมน์ที่เพิ่มข้อมูล หรือว่าสามารถเขียนอีกแบบหนึ่ง คือ INSERT INTO table_name (column1,column2,column3,...)VALUES (value1,value2,value3,...); แบบนี้จะเป็นการกำหนดด้วยว่าข้อมูลไหนต้องการให้บันทึกที่คอลัมน์ไหน ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Insert Into ใน SQL ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง insert into แบบแรก ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง insert into แบบที่สอง เพียงแค่นี้เราก็สามารถเพิ่มข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL คำสั่ง insert into แบบง่าย ๆ ได้แล้ว

การใช้คำสั่ง Select ใน SQL

การใช้คำสั่ง Select ใน SQL บทความนี้เรามาดูวิธีการใช้คำสั่ง Select ใน SQL แบบพื้นฐานง่าย ๆ กันครับ SQL SELECT Syntax SELECT column_name,column_nameFROM table_name; หรือแบบ SELECT * FROM table_name; จะเห็นว่า Syntax ของ Select ใน SQL นั้จะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบจะใช้แบบไหนก็ได้ แบบแรกก็เป็นการ Select ที่เอาเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการ แบบที่สองก็คือการเอาทั้งหมด ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Select ใน SQL สมมติว่าเรามีฐานข้อมูลดังนี้ ตัวอย่างเมื่อเราใช้คำสั่ง SQL Select แบบกำหนดคอลัมน์ซึ่งใช้คำสั่ง select menu_name, menu_iconfrom doe_category_menu; จะได้ จากคำสั่งเราเลือกเฉพาะคอลัมน์ menu_name กับ menu_icon จากตาราง doe_category_menu