Category: Tools

การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio

การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีโอ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา เลื่อนขึ้น เลื่อนลง ในโปแกรม amtasia studio แบบง่ายๆ การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio

การเพิ่มและลดความเร็ววีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

การเพิ่มและลดความเร็ววีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio การเพิ่มและการลดความเร็ววีดีโอและเพลงในโปรแกรม Camtasia Studio นั้นเราสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการไปตั้งค่า ความเร็วคลิป โดยทำการเลือกคลิปที่เราต้องการเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็ว จากนั้นให้คลิกขวา แล้วเลือก Clip Speed จากค่าเริ่มต้นจะเป็น 100% ถ้าเราต้องการให้วีดีโอเร็วขึ้นเราสามารถใส่ค่าให้มากกว่า 100 แต่ถ้าเราต้องการลดความเร็วของวีดีโอให้เราใส่ค่าที่น้อยกว่า 100

การแปลงไฟล์ image เป็นไฟล์ pdf

การแปลงไฟล์ image เป็นไฟล์ pdf เรามาดูวิธีการแปลงไฟล์ image ไปเป็นไฟล์ PDF กันแบบง่าย ๆ กันครับ ในการแปลงไฟล์รูปเป็นไฟล์ PDF ที่จะกล่าวถึงนี้ จะใช้โปรแกรม ACD See ในการแปลงคับ ซึ่งแปลงได้ง่ายและหลากหลายดีครับ โดยการแปลงสามารถแปลงได้ทั้ง 3 รูปแบบคือ 1. แปลงเป็น PDF Slide Show 2. แปลงรูปภาพหลาย ๆ รูปเป็น PDF ไฟล์เดียว 3. แปลงรูปภาพแต่ละรูปเป็นไฟล์ PDF แต่ละไฟล์โดยทำครั้งเดียว ดูได้เลยตามคลิปครับ

การดู key ลัดในโปรแกรม Android Studio

การดู key ลัดในโปรแกรม Android Studio เรามาดู key ลัดในโปรแกรม Android Studio กันครับ ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มี key ลัดแตกต่างกันออกไป การใช้ key ลัดให้ได้อย่างคล่อง และชำนาญนั้นจะช่วยให้การเขียนโค้ดสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถช่วยในการเขียนโค้ดได้รวดเร็วมาก ๆ สำหรับโปรแกรม Android Studio นั้น ก็มีคีย์ลัดเป็นของตนเอง เรามาดูกันครับ ให้เราไปที่ File แล้วเลือก Setting ตามรูปด้านล่างครับ จะปรากฎหน้าต่าง Setting ขึ้นมาให้เราเข้าไปที่ Keymap ตามรูปด้านล่าง ในหน้านี้เราจะเห็นว่าคำสั่งต่าง ๆ สามารถกดคีย์ลัดได้ตามต้องการ เราสามารถแก้ไขตามต้องการได้ มีสิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งสำหรับคีย์ลัดในโปรแกรม Android Studio นั่นก็คือ ในส่วนของ Keymaps ในตัวเลือกข้างบนตามรูปด้านล่าง จะเห็นว่าเราสามารถกำหนดค่าคีย์ลัดให้เป็นเหมือนแบบโปรแกรมที่เราถนัดได้