Category: Microsoft-Excel

การบันทึกไฟล์ Excel 2010 ให้สามารถไปเปิดใน Excel 97 2003 ได้

การบันทึกไฟล์ Excel 2010 ให้สามารถไปเปิดใน Excel 97 2003 ได้ ปกติค่าเริ่มต้นของโปแกรมนั้นเวลาเราบันทึกไฟล์ Excel 2010 มันจะเป็นนามสกุล .xlsx แต่ใน Excel 97-2003 นั้นเป็นนามสกุล .xls ทำให้เวลาเราบันทึกไฟล์ Excel ใน Excel 2010 แล้วไม่สามารถไปเปิดใน Excel 97-2003 ได้ ดังนั้นเรามาดูวิธีการบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ Excel 97-2003 กันครับ และสำหรับใครที่ต้องการบันทึกเป็น 97-2003 บ่อย ๆ ก็สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นในการบันทึกไฟล์ได้ด้วยครับ

การแบ่งหน้าเวลาปริ้น print ใน Excel

การแบ่งหน้าเวลาปริ้น print ใน Excel การแบ่งหน้าเวลาต้องการปริ้นเอกสาร Excel แล้วอยากได้การแบ่งหน้าที่ต้องการ เราสามารถแบ่งหน้าว่าจะให้หน้าไหนปริ้นอะไรบ้าง เราสามารถแบ่งหน้าได้ตามต้องการ

Excel การเพิ่มลบคำสั่งใน Quick Access Toolbar

Excel การเพิ่มลบคำสั่งใน Quick Access Toolbar ถ้าเราใช้คำสั่งใน Excel คำสั่งไหนบ่อย ๆ เราสามารถเพิ่มคำสั่งลงใน Quick Access Toolbar ได้ เราสามารถเพิ่มคำสั่งต่าง ๆ ลงไปได้ โดยคำสั่งที่เราเพิ่มเข้าไปสามารถทำให้เราใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น การเพิ่มเราสามารถคลิกลูกศรตรงแถบ Toolbar จากนั้นเราก็สามารถเลือกคำสั่งที่ต้องการได้

Excel Freeze row and column การตรึงกับการแยกแถวและคอลัมน์

Excel Freeze row and column การตรึงกับการแยกแถวและคอลัมน์ Excel การตรึงแถวและคอลัมน์ เพื่อการดูข้อมูลที่สะดวก ดูข้อมูลได้ง่าย เราสามารถตรึงแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการได้ เพื่อดูข้อมูลที่ต้องการดูตลอดเวลา เช่น หัวตาราง และกำหนดข้อมูลที่เลื่อนได้ เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ อาจจะทำให้ดูไม่สะดวก การตรึงแถวและคอลัมน์สามารถช่วยได้เยอะเลย

การใส่ format ให้กับเวลาและวันที่ใน Excel

การใส่ format ให้กับเวลาและวันที่ใน Excel การใส่ format ให้กับวันที่และเวลาใน Excel โดยสามารถเลือกรูปแบบเวลาและวันที่ได้ตามต้องการ โดยการคลิกขวา แล้วเลือก format cell แล้วเลือกรูปแบบได้ตามต้องการ

การ Group กับ UnGroup ใน Excel

การ Group กับ UnGroup ใน Excel การ group และ un group ใน excel ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว และสะดวกขึ้น ในการทำงานหลาย ๆ sheet เพื่อความซ้ำซ้อนของการทำงาน การ group sheet จะทำให้ง่ายขึ้น โปรแกรม สอนใช้โปรแกรม สอน แนะนำ และช่วยแก้ปัญหา เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอที สอนการใช้งาน การเรียนรู้ การแก้ปัญหา การทำเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม และไอทีอื่น ๆ

การเปิดแถบ Developer ใน Excel

การเปิดแถบ Developer ใน Excel การเปิดแถบ Developer ใน Excel ถ้าหากต้องการสร้าง macro, import xml, export xml หรือต้องการจะสร้าง Controls ต่าง ๆ เราสามารถใช้งานได้โดยการเปิดปิดแถบ Developer มาดูวิธีการเปิดปิดแถบ Developer กัน

Status Bar ใน Excel

Status Bar ใน Excel status bar ใน excel เราสามารถดูค่าที่เราใช้บ่อย ๆ ได้แบบง่าย ๆ เราสามารถเพิ่มลบค่าที่ต้องการได้ในแถบ status

Name in Formulas การกำหนดชื่อรูปแบบที่ต้องการใน excel

Name in Formulas การกำหนดชื่อรูปแบบที่ต้องการใน excel วีดีโอนี้จะเป็นการตั้งชื่อรูปแบบใน excel ตั้งชื่อรูปแบบหรือตั้งชื่อ constant แล้ววิธีการนำมาใช้งานแบบคร่าว ๆ เราสามารถตั้งชื่อรูปแบบที่เราต้องการได้ แล้วเวลานำมาใช้งานเราก็เพียงแค่เรียกชื่อรูปแบบนั้นมาใช้ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานไม่ต้องไปเรียกชื่อของ Cell และการตั้งชื่อให้กับ Constant นั้นเราสามารถนำมาใช้เวลาต้องการใช้ค่าที่ต้องใช้บ่อย ๆ และสามารถแก้ไขเพียงตัวเดียวก็จะสามารถนำไปใช้ในทุกที่ที่ต้องการ เราสามารถเพิ่มลบแก้ไขชื่อของ formulas ได้ตามต้องการ