เทคนิคการหาเงินง่าย ๆ จาก yllix 1. ลงทะเบียนกับ yllix คลิกเพื่อลงทะเบียน yllix2. สร้าง blog คลิกเพื่อสร้างบล็อก3. โพสเนื้อหา (10-15 posts)4. ใส่โฆษณาของ yllix ประมาณ 3 ที่(ขนาดที่แนะนำคือ 300×250)5. ลงทะเบียนกับ hitleap คลิกเพื่อลงทะเบียน HitLeap6. Must have premium!! 3/7 Euro.7. Buy some visits if you have 9eur.8. ไปสร้างเว็บกับ wix คลิกเพื่อสร้างเว็บ9. สร้าง blank template site – One page Layout10. ในเว็บไซต์ที่เราสร้าง ให้สร้างบล็อก HTML แล้วเอาบล็อกที่เราสร้างไว้มาติดในเว็บหลาย ๆ ที่ เพื่อให้เหมือนกับว่าเข้ามาจากหลายหน้า11.