การติดตั้ง FindBugs Eclipse Plugin บทความนี้เรามาดูวิธีการติดตั้ง FindBugs Eclipse Plugins กันครับ FindBugs เป็นเครื่องมือตรวจสอบสำหรับการเขียนภาษา Java ที่ทำการวิเคราะห์การเขียนโค้ดและตรวจสอบวิเคราะห์ ที่จะมองหาข้อผิดพลาดที่มีมากกว่า 200 รูปแบบ เช่น Numm Pointer, infinite recursive loops, การใช้ libraries และ deadlocks FindBugs สามารถหาข้อบกพร่องที่ร้ายแรงของ Application ได้ FindBugs เป็น open source (LGPL) ที่มีคนดาวน์โหลดและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่และสถาบันการเงินมากมาย ขั้นตอนการติดตั้งนั้นให้เข้าไปที่ Help แล้วเลือก Elipse MarketPlace ตามรูปด้านล่าง จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้ค้นหาคำว่า FindBugsตามรูปด้านล่าง จากรูปให้เราทำการกด Install แล้วก็ทำตามขั้นตอนกด Confirm เลือก accept แล้วก็ Finish จากนั้น Eclipse ก็ถามว่าให้ Restart