Category: Microsoft-Offices

การ Hide-Unhide(ซ่อนแสดง) Workbook ใน Excel

การซ่อนแสดง Workbook ใน Excel บทความนี้เรามาดูวิธีการซ่อนและแสดง Workbook ใน Excel กันครับ การซ่อน Workbook ใน Excel การซ่อน Workbook นั้นทำได้โดยทำการเปิด Workbook ที่ต้องการซ่อน  จากนั้นคลิกที่แถบ view แล้วเลือกคำสั่ง Hide ตามรูปด้านล่าง เพียงแค่นี้ก็ได้ทำการซ่อน Workbook ที่ต้องการแล้ว การแสดง Workbook ใน Excel สำหรับการแสดง Workbook ที่ถูกซ่อนอยู่นั้นให้เราไปทำการยกเลิกการซ่อนโดยคลิกที่แถบ view จากนั้นเลือกคำสั่ง Unhide จะปรากฏ Dialog ของ Unhide ขึ้นมาใน Dialog จะมี Workbook ที่เราได้ซ่อนไว้ ให้เราเลือก Workbook ที่ต้องการให้แสดง จากนั้นกด Ok ตามรูปด้านล่าง เพียงแค่นี้เราก็สามารถแสดง Workbook ที่ถูกซ่อนให้แสดงได้แล้ว

การเพิ่มลบและจัดการปุ่มคำสั่งใน Quick Access Toolbar

การเพิ่มลบและจัดการปุ่มคำสั่งใน Quick Access Toolbar บทความนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มลบและจัดการปุ่มคำสั่งใน Quick Access Toolbar กันครับ ซึ่งจะทำให้การใช้งานง่ายตามการใช้งานเลยล่ะ Quick Access Toolbar เป็นส่วนที่ทำให้การเข้าถึงคำสั่งนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เราสามารถจัดการ เพิ่ม ลบ หรือเรียงลำดับปุ่มได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในแต่ละงาน และแต่ละบุคคลด้วย Quick Access Toolbar อยู่ตรงไหน ลองมองดูตรงหัวมุมซ้ายดูครับ จะเห็นว่ามีคำสั่งต่าง ๆ อยู่ การเพิ่มคำสั่งใน Quick Access Toolbar ให้คลิกที่ปุ่ม Customize Quick Access Toolbar จากนั้นก็เลือกคำสั่งที่ต้องการดังรูปด้านล่าง อีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มคำสั่งใน Quick Access Toolbar คือ คลิกขวาปุ่มคำสั่งที่ต้องการใน Ribbon เลือกคำสั่ง Add to Quick Access Toolbar ตามรูปด้านล่าง เพียงแค่นี้เราก็ได้คำสั่งที่ต้องการมาไว้ใน Quick Access

การย่อขนาด Ribbon(Minimize the Ribbon)

การย่อขนาด Ribbon(Minimize the Ribbon) บทความนี้เรามาดูวธีการย่อขนาด หรือการแสดงซ่อน Ribbon กันครับ ซึ่งหาก Ribbon ใหญ่ ๆ อาจจะเกะกะเวลาทำงาน ใน Microsoft Office จึงมีฟังก์ชันไว้สำหรับซ่อน หรือย่อขนาดนั่นเอง วิธีการ ให้เราเปิด Excel ขึ้นมาจากนั้น คลิกขวาตรงบริเวณ Ribbon ส่วนไหนก็ได้ จากนั้นเลือก Minimize the Ribbon ตามรูปด้านล่าง ถ้ามีเครื่องหมายติ๊กถูกแสดงว่าเราได้ทำการย่อขนาด ถ้าต้องการแสดงเหมือนเดิม ให้เอาติ๊กถูกด้านหน้าออก

รวม Hot Keys ใน Microsoft Office

รวม Hot Keys ใน Microsoft Office CTRL + A = Select All เลือกทั้งหมดCTRL + B = Bold ตัวหนาCTRL + C = Copy คัดลอกCTRL + D = Font format กำหนดรูปแบบอักษรCTRL + E = Center ตรงกลางCTRL + F = Find ค้นหาCTRL + G = Goto ไปที่CTRL + H = Replace แทนที่CTRL + I = Italic ตัวเอียงCTRL +