การค้นหาไฟล์(Search File)เฉพาะนามสกุล ใน Google บทความนี้เรามาดูวิธีค้นหาไฟล์ใน Google Search กันครับ มีหลายครั้งเราต้องการค้นหาเฉพาะไฟล์ที่ต้องการ เช่น .doc .pdf .zip ถ้าเราค้นหาตรง ๆ อาจจะทำให้มีหน้าเว็บที่ไม่มีไฟล์อยู่ด้วย ดังนั้น เรามาดูวิธีการค้นหาเฉพาะไฟล์กันครับ ในการค้นหาเฉพาะไฟล์นั้น เราจะใช้คำว่า filetype: แล้วตามด้วยนามสกุลที่ต้องการ ดังรูปด้านล่าง จากในรูปเราค้นหาเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล PDF ดังนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาส่วนมากจะเป็นไฟล์ PDF ถ้าต้องการค้นหาชื่อไฟล์ด้วย และชนิดของไฟล์ เราก็สามารถทำได้โดยใส่คำค้นหาไว้ข้างหน้า ดังรูปด้านล่าง จากในรูปเราค้นหาคำว่า จาวา ซึ่งค้นหาเฉพาะไฟล์ PDF ในการใช้ filetype: แล้วตามด้วย suffix จะกลายเป็น filetype:suffix นั้น Google จะจำกัดผลการค้นหาหน้าที่มีข้อความที่ลงท้ายด้วย suffix นั่นแสดงว่าสมมติ ถ้าเราใช้ filetype:pdf ก็ไม่ได้แปลว่าผลการค้นหาจะเป็นไฟล์ PDF เสมอไป ถ้ามีเว็บใดเว็บหนึ่ง ใช้ url ที่ลงท้ายด้วย