กุ้งเครฟิช(Crayfish) สาย P กับสาย C บทความนี้เรามารู้จักกับสายพันธุ์ของกุ้งเครฟิช(Cryfish) กันครับ ซึ่งในไทยจะพบอยู่ 2 ชนิดคือ สาย P กับสาย C เรามาดูความแตกต่างระหว่าง 2 สายนี้กันครับ กุ้งสาย P กุ้งกล้ามหนาม กุ้งสาย C มีฐิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกา กล้ามเล็ก ช่วงลำตัวสั้น โตเต็มที่ยาวประมาณ 4-5 นิ้ว เลี้ยงง่าย โตเร็ว สีที่ขายดีได้แก่ สีแดง และสีฟ้า กุ้งสาย C กุ้งกล้ามเรียบ กุ้งสาย C มีฐิ่นกำเนินมาจากออสเตรเลีย กล้ามโต ลำตัวมีขนาดใหญ่ โตเต็มที่ยาวประมาณ 6-12 นิ้ว ชอบอาศัยอยู่ในน้ำเย็น ค่อนข้างเลี้ยงยาก จึงเหมาะกับนักเลี้ยงประเภทมือโปร