เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average : MA และการกำหนดค่าที่นิยมใช้ บทความนี้เรามาดูการกำหนดค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่ หรือที่เรียกกันว่า Moving Average หรือเรียกย่อ ๆ ว่า MA กันครับ Moving Average นั้น จะเป็นการนำเอาข้อมูลและจำนวนวันมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งจะเป็นข้อมูลวันปัจจุบันและวันก่อนหน้า เช่นต้องการหาค่าเฉลี่ย 5 วันก็จะนับวันปัจจุบันและถอยหลับไปอีกสี่วันรวมกันก็เป็น 5 วัน ถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ย 10 วันก็นับวันปัจจุบันเป็น 1 วันแล้วนับถอยหลังไปอีก 9 วันก็รวมเป็น 10 วัน ทำให้ข้อมูลเฉลี่ยเคลื่อนออกมาข้างหน้า ดังนั้นเราจึงเรียกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังนั้น ใครต้องการที่จะดูค่าเฉลี่ยจำนวนเท่าไหร่ ก็หาสามารถตั้งค่าได้ แต่ที่นิยมตั้งค่ากัน ก็มีอยู่หลาย ๆ ค่า คือ 5 วัน(1 อาทิตย์) เหมาะกับ นักลงทุนระยะสั้นมาก 10 วัน(2 อาทิตย์) เหมาะกับ นักลงทุนระยะสั้น