ตัวอย่าง การใช้ Apache สร้าง Virtual Host โดยแยกตามโดเมน สมมติ ในที่นี้ผมมี domain อยู่ 2 โดเมน คือ doesystem.info กับ doesystem.com โดย doesystem.info ผมจะให้มัน reverse ไปที่ port 3000 ส่วน doesystem.com ผมจะให้มัน reverse ไปที่ port 3001 ในที่นี้ผมจะใช้ตัว Apache ทำให้มันเป็น Virtual Host แล้วทำการ reverse ไปตามพอร์ตที่ต้องการ ก่อนอื่นผมก็ไปเปิดใช้ Virtual hosts โดยเข้าไปที่ conf/httpd.conf จากนั้นมองหา # Virtual hosts Include conf/extra/httpd-vhosts.conf แล้วทำการเอาคอมเม้นออก เพื่อทำการ include ไฟล์ httpd-vhosts.conf เข้ามาใช้ด้วยใน Project จากนั้นเราก็ไปทำการ