การ copy sequence diagram ในโปรแกรม Visual Paradigm บทความนี้เรามาดูวิธีการ copy sequence diagram ในโปรแกรม Visual Paradigm กันครับ เป็นการก็อปปี้จากโปรเจ็คหนึ่งไปอีกโปรเจ็คหนึ่ง ซึ่งการ copy แบบธรรมดานั้นโดยกด Ctrl + C ใช้ไม่ได้ผล เรามาดูวิธีต่อไปนี้กันดูครับ โดยการ copy นั้นเราจะทำการ Export แล้วก็ทำการ Import ตัวอย่าง Sequence Diagram ที่เรามีดังรูปด้านล่าง ให้เราทำการ Export เป็น XML โดยไปที่ File เลือก Export แล้วก็เลือก XML ตามรูปด้านล่าง จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง Export to XML ขึ้นมา ดังรูปด้านล่าง ในหน้าต่างให้เราทำการเลือก Sequence Diagram ที่เราต้องการจะ