Category: Tools-Eclipse

การเปิดปิด SHOW_WORKSPACE_SELECTION_DIALOG

การเปิดปิด SHOW_WORKSPACE_SELECTION_DIALOG เวลาเปิด Eclipse หลาย ๆ คนอาจจะคุ้นเคยกับ Dialog ที่ปรากฎขึ้นมาให้เลือก Workspace ว่าให้เก็บโปรเจ็คที่เราสร้างไว้ที่ไหน ดังรูปด้านล่าง ซึ่งเมื่อเราเปิดบ่อย ๆ และใช้พื้นที่เดิมในการเก็บโปรเจ็คเราก็ไม่ต้องการให้ Dialog แสดงบ่อย ๆ ดังนั้นเราจึงติ๊กถูก Use this as the default and do not ask again เพื่อไม่ให้ Eclipse แจ้งเตือนเราอีกเวลาเปิด Eclipse ในครั้งต่อ ๆ ไป คราวนี้ถ้าเราต้องการแสดง Dialog มันละทำยังไง เรามาดูวิธีกัน ซึ่งวิธีการนั้นให้เราไปที่ Home ของ Eclipse จากน้นให้เข้าไปที่ configuration แล้วก็ .settings ในโพลเดอร์นี้จะมีไฟล์ชื่อ org.eclipse.ui.ide.prefs อยู่ให้เราเปิดขึ้นมาทำการแก้ไขใน Editor เช่น notepad, notepad++

import static ใน Eclipse

import static ใน Eclipse บทความนี้เรามาดูวิธีการ import static ใน Eclipse กันครับ เริ่มต้นด้วยโค้ดตัวอย่างที่เรามีดังนี้ package info.doesystem.howto;public class DoesystemInfo { public static void main(String args) { System.out.println(Math.PI); }} จากโค้ดเราต้องการที่จะ import static java.lang.Math.PI ซึ่งถ้าเราพิมพ์เอง ถ้ามีตัวเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้ามีหลายตัวก็คงจะลำบาก ดังนั้น Eclipse จึงมีคีย์ลัดอยู่ที่เอาไว้ใช้สำหรับ import แบบ static จากโค้ดให้เราเอาเคอเซอร์ไปวางไว้ที่ PI จากนั้นคลิกขวา เลือก Source จากนั้นก็เลือก Add Import ตามรูปด้านล่าง เพียงแค่นี้โค้ดของเราก็ได้ static import แล้ว ตามรูปด้านล่าง package info.doesystem.howto;import static java.lang.Math.PI;public

การเปรียบเทียบ compare 2 methods ใน Eclipse

การเปรียบเทียบ compare 2 methods ใน Eclipse บทความนี้เรามาดูวิธีการเปรียบเทียบ method ใน Eclipse กันครับ ซึ่งมีหลาย ๆ ที่เราต้องการจะเปรียบเทียบ method ในไฟล์ หรือ Class เดียวกัน อยู่ไฟล์เดียวกันทำให้เวลาจะหาความต่างจะต้องการคอยเลื่อนไปเลื่อนมา ในบทความนี้เรามาแนะนำวิธีดี ๆ อีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้เปรียบเทียบ method ได้อย่างง่าย ๆ มาดูวิธีทำกันเลย เริ่มด้วยการโชว์ outline ขึ้นมาก่อน โดยไปที่ Windows เลือก Show View แล้วเลือก Outline ตามรูปด้านล่าง จะปรากฎหน้าต่างส่วน Outline ขึ้นมา จะมีรายชื่อ method แสดงขึ้นมาให้เราเลือก method ที่ต้องการจะเปรียบเทียบ จากนั้นคลิกขวาเลือก Compare With แล้วเลือก Other Element ตามรูปด้านล่าง จะปรากฎหน้าต่าง Compare

การใส่ค่าตัวแปร args method main ใน Eclipse

การใส่ค่าตัวแปร args method main ใน Eclipse ถ้าเราลองสังเกตุดี ๆ จะเห็นว่า method main ในภาษา Java นั้นจะมีการรับพารามิเตอร์ที่เป็น array ที่ส่วนมากจะตั้งชื่อว่า args อยู่ เราสามารถส่งค่าเข้าไปได้ ดังนั้นบทความนี้เราจะมาดูวิธีการส่งค่าไปให้กับตัวแปร args โดยใช้ Eclipse กันครับ เริ่มด้วยสร้าง Method main จากนั้นก็ให้คลิกขวาเลือก Run As แล้วก็เลือก Run Configurations… ตามรูปด้านล่าง จะปรากฎหน้าต่าง Run Configurations ขึ้นมา ให้เราเลือก Class จากด้านซ้าย ซึ่งจะเป็น Default จากที่เราเปิด แล้วมาในแถบของ Arguments ให้เราใส่ค่าลงในช่อง Program arguments ตามรูปด้านล่าง จากนั้นให้เราลองกด Run ดูผลลัพธ์ก็จะออกมาประมาณนี้ จากผลลัพธ์จะเห็นว่าเราสามารถใส่ค่าให้กับตัวแปร args

เปลี่ยน Port Tomcat ใน Eclipse(Change Port Tomcat in Eclipse)

เปลี่ยน Port Tomcat ใน Eclipse(Change Port Tomcat in Eclipse) สวัสดีครับ บทความนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยน Port Tomcat ใน Eclipse กันครับ ซึ่งการเปลี่ยน Port นั้นก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเวลาเกิดปัญหา Port ชนกัน ส่วนวิธีการนั้นให้ไปที่ View ของ Server จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ Tomcat ที่ต้องการ จะปรากฎหน้าของ Overview ขึ้นมา ดูในส่วนของ Ports เราสามารถเปลี่ยน Port ได้ตามต้องการ ดังรูปด้านล่าง เพียงแค่นี้เราก็สามารถรัน Tomcat จาก Port ที่ต้องการได้แล้ว

Hello World Dynamic Web Project in Eclipse

Hello World Dynamic Web Project in Eclipse จากบทความเรื่อง การ Create Dynamic Web Project ใน Eclipse เราได้ทำการสร้างสร้าง Project ที่เป็น Dynamic Web กันไปแล้ว มาบทความนี้เราลองมาสร้าง Hello World ใน Web Project ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Eclipse กันดูครับ เริ่มด้วยการคลิกขวาที่ WebContent จากนั้นเลือก New ในที่นี้เราจะสร้าง HTML File ดังนั้นเราก็เลือก HTML File ตามรูปด้านล่าง เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะเป็นการสร้างไฟล์ HTML จะปรากฎหน้าต่าง New HTML File ขึ้นมา ให้เราใส่ชื่อว่า index.html เพื่อเป็นหน้าแรกเลือกที่อยู่ก็ WebContent ตามรูปด้านล่าง ต่อไปเราสามารถกด Finish เพื่อสิ้นสุดการสร้างไฟล์

การ Create Dynamic Web Project ใน Eclipse

การ Create Dynamic Web Project ใน Eclipse บทความนี้เรามาดูวิธีการสร้าง Dynamic Web Project ใน Ecipse กันครับ เริ่มด้วยให้ไปที่ File New แล้วเลือก Other.. ตามรูปด้านล่าง เมื่อคลิกแล้วจะปรากฎหน้าต่าง New ในส่วนของ Select a wizard ในช่องให้พิมพ์ค้นหาว่า Dynamic Web Project หรือจะค้นหาเอาอยู่ในส่วนของ Web ตามรูปด้านล่าง จากนั้นให้กด Next เมื่อคลิกแล้วจะปรากฎหน้าต่างในส่วนของ New Dynamic Web Project ตามรูปด้านล่าง ในหน้าต่างนี้เราสามารถสร้าง Project ใหม่หรือว่าจะเอา Project เก่าที่มีอยู่แล้วก็ได้ ให้ใส่ชื่อ Project ในช่อง Project Name แล้วก็กด Finish หรือจะกด Next

การ Add Server Jboss ใน Eclipse

การ Add Server Jboss ใน Eclipse บทความนี้เรามาดูวิธีการ Add Server Jboss ลงใน Ecipse กันครับ ก่อนอื่นให้เราไปดาวน์โหลด Jboss มาก่อน ดาวน์โหลดได้ที่ http://jbossas.jboss.org/downloads เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว Extract ไฟล์ไว้ จากนั้นเปิด Eclipse แล้วให้เราไปที่ View ของ Server คลิกขวา แล้ว New Server ตามรูปด้านล่าง จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง New Server ขึ้นมา ในส่วนของ Define a New Server ให้เราเลือก Jboss เวอร์ชันที่เราดาวน์โหลดมา จากนั้นคลิก Next จากนั้นจะปรากฎในส่วนของการตั้งค่า Jboss ในส่วน Home Directory ให้เราเลือก Folder ที่เราได้ Extract

การ Add Server Tomcat ใน Eclipse

การ Add Server Tomcat ใน Eclipse บทความนี้เรามาดูวิธีการ Add server Tomcat ลงใน Eclipse กันครับ ซึ่งใน Eclipse จะมีส่วนของ Server อยู่ด้วยเพื่อทำการ Add Server การ Add Server ลงใน Eclipse นั้นจะทำให้ง่ายต่อการใช้งาน เช่น Start, Stop, Restart, Debug และอื่น ๆ เรามาดูวิธีกันครับ เริ่มด้วยการไปดาวน์โหลด Tomcat จากเว็บ https://tomcat.apache.org/ มาก่อน จากนั้นก็แตกไฟล์ออกมาเป็น Folder เมื่อได้แล้ว ต่อไปให้เราไปเปิด Eclipse ใน view ของ Server คลิกขวาเลือก New เลือก Server ตามรูปด้านล่าง จะปรากฎหน้าต่าง New

การติดตั้งและเปลี่ยน JRE ใน Eclipse

การติดตั้งและเปลี่ยน JRE ใน Eclipse บทความนี้เรามาดูวิธีการติดตั้ง JRE ใน Eclipse กันครับ เริ่มด้วยการเปิด Eclipse จากนั้นไปที่ Windows เลือก Preferences ตามรูปด้านล่าง จากนั้นเข้าไปที่ Java เลือก Installed JREs จากนั้นด้านขวามือ เลือก Add ตามรูปด้านล่าง จะปรากฎหน้าต่าง Add JRE ในส่วนของ JRE Type ขึ้นมา เลือก Standard VM จากนั้นกด Next ตามรูปด้านล่าง เมื่อกด Next เสร็จจะปรากฎหน้าต่าง Add JRE ในส่วนของ JRE Definition ขึ้นมาให้เราเลือก Directoty ที่เป็นที่อยู่ของ JRE จากตัวอย่างจะอยู่ที่ C:Program FilesJavajre1.8.0_60 ตามรูปด้านล่าง จากนั้นให้กด