Category: Android

ตัวอย่างโค้ด android การทำ Selector ของ TextView

ตัวอย่างโค้ด android การทำ Selector ของ TextView เรามาดูตัวอย่างโค้ดการทำ Selector ใน TextView กันครับ ซึ่งถ้าเราอยากให้ TextView นั้นคลิกได้ แล้วก็มี State แต่ละอย่างต่างกัน เช่น เมื่อเป็นตัวอักษรธรรมดาก็ให้เป็นสีขาว พอกดปุ๊ปก็ให้เปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีน้ำเงิน หรืออยากให้พื้นหลังของ TextView จากปกติเป็นสีขาว เมื่อกด TextView แล้วให้มันเป็นสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้ ซึ่งในที่นี้เราจะใช้ Selector เข้ามาช่วย เรามาดูตัวอย่างวิธีทำกันครับ เริ่มด้วยให้เราสร้าง Selector ขึ้นมาก่อน ในที่นี้จะสร้าง Selector สำหรับเปลี่ยนสีตัวอักษรเวลากด โดยผมตั้งชื่อให้มันว่า selector_text_awesome_color.xml โดยเอาไฟล์ไปไว้ใน res/color แล้วตามด้วยตัวอย่างโค้ด android ด้านล่าง <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> <item android:color="@color/colorAccent" android:state_pressed="true" /> <item android:color="@color/colorTextHead" /></selector> เมื่อได้แล้ว

การกู้คืนไฟล์ที่เผลอลบในโปรแกรม android studio

การกู้คืนไฟล์ที่เผลอลบในโปรแกรม android studio เคยไหมกำลังเขียนโปรแกรมอยู่ดี ๆ ในโปรแกรม android studio แล้วอยู่ ๆ เกิดเผลอลบไฟล์ผิดในโปรแกรม ทำให้โปรแกรมเออเร่อหลายจุดเลย ซึ่งบางไฟล์เวลาจะลบจะมีการแจ้งเตือนว่ามีการใช้งานอยู่ แต่บางไฟล์นี่สิ ลบได้เลย พอลบเสร็จโปรแกรมเออเร่อไปดูไฟล์ในถังขยะ กลับไม่มีไฟล์ซะนิ ทำไงดีละ จะให้เขียนใหม่ก็ดูยุ่งยาก เยอะเกิน เขียนอะไรไปแล้วก็จำไม่ได้ มาดูวิธีแก้กันครับ โดยการดู History แล้วทำการ Revert ส่วนวิธีการทำนั้นก็ตามด้านล่างเลย เริ่มด้วยการคลิกขวาที่โปรเจ็ค จากนั้นเลือก Local History จากนั้นเลือก Show History ตามรูปด้านล่าง เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าต่างของ History ของโปรแกรมขึ้นมา ในช่องด้านซ้ายจะเป็นไฟล์ที่แก้ไข ยังมีเวลาที่แก้ไขไปแล้วด้วย ส่วนด้านขวาจะเป็นส่วนที่ระบบได้แก้ไขทั้งหมด ดูรูปตัวอย่างได้ตามรูปด้านล่าง เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกขวา แล้วเลือก Revert Selection ตามรูปเลย เพียงแค่นี้เราก็สามารถกูคืนไฟล์ที่ลบไปแล้ว หรือยังสามารถย้อนคืนสิ่งที่แก้ไขไปแล้วได้ด้วย เหมือน Git หรือ SVN เลยใช่ไหมหละ

Android SQLite Database with Relationship Tables

Android SQLite Database with Relationship Tables การสร้างตารางที่มีหลายตารางและมีความสัมพันธ์กัน มาดูตัวอย่างโค้ด Android ที่มีหลาย ๆ Table แล้วแต่ละ Table มีความสัมพันธ์กัน ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำการ list รายชื่อตารางและคอมลัมน์ออกมาก่อน ดังตัวอย่าง // WORD_GROUP_TABLE public static final String TABLE_WORDS_GROUP = "WORDS_GROUP"; public static final String COL_TABLE_WORD_GROUP_ID = "ID"; public static final String COL_TABLE_WORD_GROUP_EN = "GROUP_EN"; public static final String COL_TABLE_WORD_GROUP_TH = "GROUP_TH"; // WORD_ITEMS_TABLE public static final String

Android การเปลี่ยน Style ของ Font ที่แตกต่างกันใน TextView อันเดียวกัน

Android การเปลี่ยน Style ของ Font ที่แตกต่างกันใน TextView อันเดียวกัน เรามาดูวิธีการเปลี่ยน Style ของ Font ให้มีความแตกต่างกันใน TextView อันเดียวกันดีกว่าครับ ซึ่งอาจจะใช้ในหลาย ๆ เหตุการณ์ เช่น ต้องการเปลี่ยน ขนาดของ Font หรือสีของ Font ให้เป็นคนละแบบกัน แต่ใช้ TextView อันเดียวกัน ตัวอย่างโค้ด @Overrideprotected void onFinishInflate() { super.onFinishInflate(); CharSequence charSequence = this.getText(); SpannableString spannableString = new SpannableString(charSequence); spannableString.setSpan(new RelativeSizeSpan(2.0f), 0, 1, Spannable.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE); this.setText(spannableString);} จากโค้ดนี้เราได้ทำการ Override เมทอดที่ชื่อว่า onFinishInflate ใน TextView

การดู key ลัดในโปรแกรม Android Studio

การดู key ลัดในโปรแกรม Android Studio เรามาดู key ลัดในโปรแกรม Android Studio กันครับ ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มี key ลัดแตกต่างกันออกไป การใช้ key ลัดให้ได้อย่างคล่อง และชำนาญนั้นจะช่วยให้การเขียนโค้ดสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถช่วยในการเขียนโค้ดได้รวดเร็วมาก ๆ สำหรับโปรแกรม Android Studio นั้น ก็มีคีย์ลัดเป็นของตนเอง เรามาดูกันครับ ให้เราไปที่ File แล้วเลือก Setting ตามรูปด้านล่างครับ จะปรากฎหน้าต่าง Setting ขึ้นมาให้เราเข้าไปที่ Keymap ตามรูปด้านล่าง ในหน้านี้เราจะเห็นว่าคำสั่งต่าง ๆ สามารถกดคีย์ลัดได้ตามต้องการ เราสามารถแก้ไขตามต้องการได้ มีสิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งสำหรับคีย์ลัดในโปรแกรม Android Studio นั่นก็คือ ในส่วนของ Keymaps ในตัวเลือกข้างบนตามรูปด้านล่าง จะเห็นว่าเราสามารถกำหนดค่าคีย์ลัดให้เป็นเหมือนแบบโปรแกรมที่เราถนัดได้