การแสกน และ repair windows

การแสกน และ repair windows บางครั้งมีส่วนที่ windows มีข้อบกพร่อง เราสามารถ scan แล้วก็ทำการ repair ได้โดยใช้คำสั่ง sfc /scannow เราสามารถใช้คำสั่งนี้ใน cmd เมื่อรันแล้วจะได้ตัวอย่างดังรูปด้านล่าง

ตัวอย่าง การใช้ Apache สร้าง Virtual Host โดยแยกตามโดเมน

ตัวอย่าง การใช้ Apache สร้าง Virtual Host โดยแยกตามโดเมน สมมติ ในที่นี้ผมมี domain อยู่ 2 โดเมน คือ doesystem.info กับ doesystem.com โดย doesystem.info ผมจะให้มัน reverse ไปที่ port 3000 ส่วน doesystem.com ผมจะให้มัน reverse ไปที่ port 3001 ในที่นี้ผมจะใช้ตัว Apache ทำให้มันเป็น Virtual Host แล้วทำการ reverse ไปตามพอร์ตที่ต้องการ ก่อนอื่นผมก็ไปเปิดใช้ Virtual hosts โดยเข้าไปที่ conf/httpd.conf จากนั้นมองหา # Virtual hosts Include conf/extra/httpd-vhosts.conf แล้วทำการเอาคอมเม้นออก เพื่อทำการ include ไฟล์ httpd-vhosts.conf เข้ามาใช้ด้วยใน Project จากนั้นเราก็ไปทำการ

การติดตั้ง neo4j ใน windows แบบบ้าน ๆ

การติดตั้ง neo4j ใน windows แบบบ้าน ๆ เรามาดูวิธีการติดตั้ง neo4j แบบบ้าน ๆ กันครับ ในที่นี้ผมจะติดตั้งบน windows นะคับ เริ่มต้นกันก่อนเลยก็ต้องไปดาวน์โหลด neo4j มาก่อนครับที่เว็บไซต์ https://neo4j.com/download/ ในที่นี้ผมเลือกเป็น Community Edition นะคับ เมื่อได้มาแล้วเราก็ทำการติดตั้งตามปกติเหมือนโปรแกรมอื่น ๆ ครับ เมื่อได้แล้วให้เราเข้าไปที่ Community Edition ที่เราได้ติดตั้งลงไปครับ จะปรากฏหน้าต่าง Neo4j Community Edition ขึ้นมา จากนั้นตรง Choose… ให้เราเลือกที่เก็บดาต้าเบสของเราคับ เมื่อเลือกได้แล้วก็ทำการกด Start ได้เลย เมื่อขึ้นสีเขียว ๆ แสดงว่าเราได้ทำการติดตั้งเสร็จแล้ว เมื่อได้แล้วเราลองเข้าไปเช็คกันหน่อยคับ โดยเข้าไปที่ http://localhost:7474/browser/เพราะ neo4j สามารถจัดการได้ใน browser เลยคับ ลองเข้าไปแล้วลอง Query ดูครับ ตามตัวอย่างด้านล่าง เมื่อเราเข้าครั้งแรก neo4j จะให้เราทำการล็อกอินโดยใช้

ตัวอย่างโค้ด Java การต่อเว็บแล้วแปลงให้เป็น String โดยใช้ BufferedReader

ตัวอย่างโค้ด Java การต่อเว็บแล้วแปลงให้เป็น String โดยใช้ BufferedReader ตัวอย่างนี้เราจะทำการต่อกับ URL โดยใช้ java.net.URL.URL จากนั้นเราก็ทำการ openConnection เมื่อเราทำการ connect เสร็จแล้ว เราก็ใช้ BufferedReader อ่านมา จากนั้นเราก็ทำการแปลงเป็น String ตัวอย่างโค้ดตามด้านล่าง protected static String getContentHttp(String url) throws Exception{ URL urlObj = new URL(url); URLConnection con = urlObj.openConnection(); con.setDoOutput(true); // we want the response con.connect(); BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream())); StringBuilder response = new StringBuilder();

การบันทึกไฟล์ Excel 2010 ให้สามารถไปเปิดใน Excel 97 2003 ได้

การบันทึกไฟล์ Excel 2010 ให้สามารถไปเปิดใน Excel 97 2003 ได้ ปกติค่าเริ่มต้นของโปแกรมนั้นเวลาเราบันทึกไฟล์ Excel 2010 มันจะเป็นนามสกุล .xlsx แต่ใน Excel 97-2003 นั้นเป็นนามสกุล .xls ทำให้เวลาเราบันทึกไฟล์ Excel ใน Excel 2010 แล้วไม่สามารถไปเปิดใน Excel 97-2003 ได้ ดังนั้นเรามาดูวิธีการบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ Excel 97-2003 กันครับ และสำหรับใครที่ต้องการบันทึกเป็น 97-2003 บ่อย ๆ ก็สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นในการบันทึกไฟล์ได้ด้วยครับ

การแบ่งหน้าเวลาปริ้น print ใน Excel

การแบ่งหน้าเวลาปริ้น print ใน Excel การแบ่งหน้าเวลาต้องการปริ้นเอกสาร Excel แล้วอยากได้การแบ่งหน้าที่ต้องการ เราสามารถแบ่งหน้าว่าจะให้หน้าไหนปริ้นอะไรบ้าง เราสามารถแบ่งหน้าได้ตามต้องการ

Excel การเพิ่มลบคำสั่งใน Quick Access Toolbar

Excel การเพิ่มลบคำสั่งใน Quick Access Toolbar ถ้าเราใช้คำสั่งใน Excel คำสั่งไหนบ่อย ๆ เราสามารถเพิ่มคำสั่งลงใน Quick Access Toolbar ได้ เราสามารถเพิ่มคำสั่งต่าง ๆ ลงไปได้ โดยคำสั่งที่เราเพิ่มเข้าไปสามารถทำให้เราใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น การเพิ่มเราสามารถคลิกลูกศรตรงแถบ Toolbar จากนั้นเราก็สามารถเลือกคำสั่งที่ต้องการได้

Excel Freeze row and column การตรึงกับการแยกแถวและคอลัมน์

Excel Freeze row and column การตรึงกับการแยกแถวและคอลัมน์ Excel การตรึงแถวและคอลัมน์ เพื่อการดูข้อมูลที่สะดวก ดูข้อมูลได้ง่าย เราสามารถตรึงแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการได้ เพื่อดูข้อมูลที่ต้องการดูตลอดเวลา เช่น หัวตาราง และกำหนดข้อมูลที่เลื่อนได้ เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ อาจจะทำให้ดูไม่สะดวก การตรึงแถวและคอลัมน์สามารถช่วยได้เยอะเลย

การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio

การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีโอ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา เลื่อนขึ้น เลื่อนลง ในโปแกรม amtasia studio แบบง่ายๆ การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio

การเพิ่มและลดความเร็ววีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

การเพิ่มและลดความเร็ววีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio การเพิ่มและการลดความเร็ววีดีโอและเพลงในโปรแกรม Camtasia Studio นั้นเราสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการไปตั้งค่า ความเร็วคลิป โดยทำการเลือกคลิปที่เราต้องการเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็ว จากนั้นให้คลิกขวา แล้วเลือก Clip Speed จากค่าเริ่มต้นจะเป็น 100% ถ้าเราต้องการให้วีดีโอเร็วขึ้นเราสามารถใส่ค่าให้มากกว่า 100 แต่ถ้าเราต้องการลดความเร็วของวีดีโอให้เราใส่ค่าที่น้อยกว่า 100